top of page

KHẢO SÁT NHU CẦU VIỆC LÀM & NHÀ Ở CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM

Giới trẻ Việt Nam chiếm tỷ trọng dân số lớn và nắm vai trò rất quan trọng trong cấu trúc xã hội, nền kinh tế và tương lai của đất nước! Đây là nhóm mà Cộng đồng Các Nhà Đầu Tư Việt Nam VnInvestors quan tâm nhất. Nỗ lực của chúng tôi là cố gắng thấu hiểu tiếng nói, các thay đổi, ý kiến, tâm tư nguyện vọng của giới trẻ Việt Nam để đưa ra các kiến nghị, tác động đến các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức chính phủ nhằm quan tâm hơn đến giới trẻ trong các vấn đề sau:

  1. Cơ hội học tập và được đào tạo.

  2. Cơ hội việc làm.

  3. Cơ hội nhà ở.

  4. Và những vấn đề thiết yếu khác.

Để giúp chúng tôi có những tác động cần thiết như trên, chúng tôi rất mong các bạn trẻ chia sẽ ý kiến của mình trong khảo sát dưới đây. Toàn bộ thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật. Tham gia vào khảo sát này, các bạn cũng có cơ hội được nhận các thông tin về cơ hội việc làm, học tập và những quyền lợi khác mà chúng tôi có thể đáp ứng hoặc huy động được từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các nhà đầu tư trong Cộng đồng và từ các tổ chức chính phủ.

* Khảo sát này dành cho người từ 18-35t và được thực hiện bởi các bạn trẻ như các bạn trong Team VnInvestors

Khảo sát nhu cầu việc làm & nhà ở giới trẻ
Cá nhân
Tình trạng của bạn
Giáo dục
Bạn thấy giáo dục hiện nay thế nào?
Việc làm
Hồ sơ ứng tuyển
Phỏng vấn xin việc
Quá trình làm việc
Thu nhập và chi phí
Nhà ở
Ảnh hưởng dịch Covid-19
Covid-19 đã ảnh hưởng gì tới bạn?

Đã gửi! Cảm ơn bạn!

bottom of page