top of page
Đăng ký để được chuyên gia tư vấn miễn phí!

Đã được gửi!

Hospitality Tourism Management (HTM)

Hospitality Tourism Management (HTM)

HTM đã thực hiện thành công hơn 75 dự án cho tư nhân và nhà nước, HTM là công ty tư vấn quản lý du lịch và khách sạn nước ngoài hàng đầu (xuất phát điểm tại Việt Nam) ở khu vực Mekong. HTM đã chính thức được thành lập vào năm 2007 nhưng đã cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp từ năm 1998.

 

http://www.ht-management.com/

bottom of page