top of page
Đăng ký để được chuyên gia tư vấn miễn phí!

Đã được gửi!

MLH Consular Consulting

MLH Consular Consulting

MLH Consular Consulting, có trụ sở tại Munich, Đức và đứng đầu là Luật sư Magdale Henke của Hoa Kỳ, tập trung hoàn toàn vào các vấn đề Di trú và Visa của Hoa Kỳ. Điều này bao gồm các đơn xin đầu tư EB-5, việc làm và các ứng dụng dựa trên gia đình, cho dù thông qua xử lý lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc đơn xin thị thực nhập cư và không di dân của USCIS. Bà Henke, một người gốc New York và là con gái của người nhập cư, đã thực hành luật nhập cư Hoa Kỳ trong hơn 15 năm.

 

http://consular-consulting.com/

bottom of page